Richtlijnen

Waarom richtlijnen

Richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg: om de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken, om de variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen, om het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen en om transparanter te werken.

. De NVAB-Richtlijnen

Curatieve richtlijnen en werkgerelateerde aspecten van gezondheid

Omdat werk en werkomstandigheden belangrijke determinanten van gezondheid zijn, wordt in multidisciplinaire richtlijnen voor medisch specialisten steeds meer aandacht besteed aan werkgerelateerde aspecten van gezondheid. De NVAB participeert in tal van multidisciplinaire richtlijnen over onderwerpen die voor de gezondheid van werkenden, dus voor de bedrijfsarts, relevant zijn.

. Richtlijnen van derden met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Kennisdocs

NVAB-Leidraden

Om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen, ontwikkelt de NVAB naast evidence-based richtlijnen ook leidraden. Een NVAB-Leidraad is een procesdocument dat minder gericht is op de inhoud maar vooral omschrijft hoe bepaalde zaken kunnen worden uitgevoerd, doorgaans in de vorm van een stappenplan.

. De NVAB-Leidraden

Beroepsinhoudelijke kennisdocumenten

Naast evidence-based richtlijnen en leidraden publiceert de NVAB ook beroepsinhoudelijke kennisdocumenten en beleidsdocumenten.

. Over Privacy

. Over Samenwerken en Verwijzen

. Overig

Beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten die van belang zijn voor het professioneel handelen van de bedrijfsarts vindt u elders  op onze website.

 

Laatste tweets